Önemli Tarihler

Bildiri gönderimi için son tarih26 Ocak 2009
Değerlendirme sonuçlarının duyurulması23 Şubat 2009
Basıma hazır bildiri gönderimi09 Mart 2009
Kayıt başvurusu için son tarih-Başvurular kapanmıştır-