Davetli Konuşmalar

 • Aspects of High Performance Computing, the underlying national e-infrastructures and the international dimension
  Patrick Aerts (Director, Netherlands National Computing Facilities Foundation)

  High Performance Computing and computational science have developed in close interaction with the development of computational power. Ever new scientific insights grew out of that development. Meanwhile all over the modern economies of the world advanced computing has become subject of policies at a national level, be it on grids, or supercomputers or both. Organization of e-infrastructures, investment planning, resource allocation through peer review, resource scheduling and everything related became matters of national policies. At least for those parts of the infrastructure that can be considered beyond the scope of an individual university or institute. Examples will be given of such national structures. Furthermore developments at the top of the computer market continue to take place and so are the ambitions of scientists that need those facilities. Examples will be given and European and worldwide developments will be presented.

 • High-Performance and Grid Computing Technologies: Today and Tommorow
  Stephan Gillich (HPC Director, Intel EMEA)

 • Emerging Technologies and Infrastructures
  Mario Campolargo (Director, European Commission DG Information Society)

 • Paralel Bilişim ve Hızlı Algoritmalarla Dünyanın En Büyük Yoğun-Matris Elektromanyetik Problemlerinin Çözümü
  Levent Gürel (Bilkent Üniversitesi)

  Son yıllarda, dünyanın en büyük bilişimsel elektromanyetik problemlerinin çözümü ülkemizde gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, Bilkent Üniversitesi Bilişimsel Elektromanyetik Araştırma Merkezi'nde (BiLCEM) 2006 yılından beri en büyük elektromanyetik integral denklemlerinin çözümleri konusunda arka arkaya dünya rekorları kırılmaktadır. En son olarak 205,000,000x205,000,000 büyüklüğünde yoğun matris denklemlerinin çözümü başarılmıştır. Bu kadar büyük problemlerin çözülebilmesi için çoklu disiplinli çalışmalar yapılması ve elektromanyetik konularına ek olarak integral denklemleri gibi ileri matematik kavramları, hızlı algoritmalar, doğrusal cebirde iteratif yöntemler, özgün paralelleştirme algoritmaları ve paralel süper bilgisayarların kurulumu konularında da yenilikler üretmek gerekmektedir. Dünyanın en büyük elektromanyetik problemlerini çözebilme kabiliyetine ulaşılması sayesinde, dünyanın başka yerlerinde çözülemeyen önemli fiziksel problemlerin çözümleri BiLCEM'de elde edilebilir hale gelmiştir.

Dr. Patrick J.C. Aerts
Amsterdam, 31-01-1953

Studied Theoretical Quantum Chemistry at the University of Groningen.
PhD on Relativistic Quantum Chemistry in 1986.

Involved in National Supercomputing Policy since 1985.

Joined the National Working Group on the use of Supercomputers (WGS) in 1985, secretary of the WGS since 1986.

Director of the Netherlands National Computing Facilities Foundation (NCF) since 1990, responsible for the high-end national computing infrastructure.

Member board of directors Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO).

Chairman Employees Council of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

Advisor to the board of 'ICT for Science' of the SURF Foundation. SURF Foundation is responsible for the advancement of ICT-use for higher education and research and sole shareholder of SURFnet bv.

Chairman of the section of computer applications of the Royal Netherlands Chemical Society, till 2006.

Theme coordinator of NWO's e-Science Program ("D&I"), till 2006.

Official Netherlands delegate to the e-IRG, the e-Infrastructures Reflection Group, of which chairman on behalf of the Netherlands (from 1-7-2004) and on behalf of Luxemburg (till 30-6-2005).

Project leader of the e-IRG Support Program (e-IRGSP) 2005-2007;
Member of the e-IRGSP2-program.

Member and Chairman of "SIRENE" (Sharing Infrastructure and Resources iN Europe), a cooperative association of countries for strategic collaboration on a pan-European Science Grid for the advancement of science, research and development.

Member and Dutch representative of "PRACE" (PartneRship for Advanced Computing in Europe, in which the Netherlands is one of the five European Principle Partners).
Chairman PRACE Jan-Jul 2008.

Official Netherlands delegate to the European Grid Initiative (EGI) Policy Board.

Prof. Dr. Levent Gürel

Prof. Dr. Levent Gürel, Bilkent Üniversitesi Bilişimsel Elektromanyetik Araştırma Merkezi’nin (BiLCEM) kurucusu ve direktörüdür. BiLCEM’de 2006 yılından beri arka arkaya dünyanın en büyük elektromanyetik integral denklemleri çözülmektedir ve son olarak "205 milyon x 205 milyon" büyüklüğünde yoğun matris denklemlerinin çözümü başarılarak yeni bir dünya rekoru kırılmıştır.

Prof. Gürel, University of Illinois at Urbana-Champaign’den 1988 yılında MS, 1991 yılında PhD derecelerini almıştır. ABD’de IBM Watson Araştırma Merkezi’nde 3 yıl süreyle çalıştıktan sonra 1994 yılında, halen profesör olarak görev yaptığı Bilkent Üniversitesi’nde çalışmaya başlamıştır. Bilişimsel elektromanyetik alanındaki çalışmaları, elektromanyetik saçılım ve ışıma, metamalzemeler, nanoteknoloji, optik, yüzeyaltı saçılımı, antenler, radarlar, EMI/EMC, tıbbi görüntüleme paralel bilişim ve paralelleştirme algoritmaları gibi birçok alanda yaygın bir etkiye sahiptir. Prof. Gürel halen Radio Science, IEEE Antennas and Wireles Propagation Letters, Progress in Electromagentics Research ve Journal of Electromagnetic Waves and Applications gibi, elektromanyetik alanında ileri gelen dört dergide yardımcı editör olarak görev yapmaktadır.

"IEEE" ve "The Electromagnetics Academy" uluslararası bilimsel kuruluşlarının "Fellow" üyesi olan Prof. Gürel’e 2002 yılında TÜBA’dan ve 2003 yılında TÜBİTAK’tan verilen iki saygın ödül de dikkate değerdir.