Başlıca Konular

Çok çekirdekli, Çok işlemcili, Koşut (Paralel), Grid v.b. sistemler ile Yüksek Başarım elde etmeye yönelik olarak ve Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği gibi ilgili alanlardaki çalışmaları içermek üzere

  • Projeler, Uygulama Alanları, Uygulamalar ve Başarı Öyküleri
  • Diller, Ortamlar, Teknolojiler ve Araçlar
  • Koşut Algoritmalar, Yaklaşımlar ve Kuramlar
  • Sistemler, Mimariler ve Standartlar
  • İletişim Sistemleri, Yöntemleri ve Katmanları
  • Eniyileme, Verimlilik ve Başarım Ölçümü
  • Güvenlik ve Gizlilik
  • Güvenirlik ve Hataya Dayanıklılık
  • Kullanıcı ve Kaynak Yönetimi, Sürdürebilirlik ve Politikalar