Uzatma Bildirimi

[pdf]

Yüksek başarımlı hesaplama / berim ve Grid konularındaki deneyim, araştırma, çalışmalar ve elde edilen sonuçların, ulusal ölçekte süreklilik gösteren bir konferans kapsamında değerlendirilmesi ve paylaşılması amacı ile düzenlenmesine karar verilen konferansımızın ilki, BAŞARIM09 adı altında, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve TÜBİTAK ULAKBİM işbirliği ile 15-18 Nisan 2009 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Bu konferans ile Yüksek Başarım hedefli altyapıları hazırlayanlardan, çalışmaların projelendirilmelerine katkı verenlere; gerekli donanım ve yazılım birimlerini geliştirenlerden, çalışmalarında bu sistemleri kullananlara kadar her kesimden ilgililerin bir araya gelmeleri amaçlanmaktadır.

Başlıca Konular:

Çok çekirdekli, Çok işlemcili, Koşut (Paralel), Grid v.b. sistemler ile Yüksek Başarım elde etmeye yönelik olarak ve Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği gibi ilgili alanlardaki çalışmaları içermek üzere

 • Projeler, Uygulama Alanları, Uygulamalar ve Başarı Öyküleri
 • Diller, Ortamlar, Teknolojiler ve Araçlar
 • Koşut Algoritmalar, Yaklaşımlar ve Kuramlar
 • Sistemler, Mimariler ve Standartlar
 • İletişim Sistemleri, Yöntemleri ve Katmanları
 • Eniyileme, Verimlilik ve Başarım Ölçümü
 • Güvenlik ve Gizlilik
 • Güvenirlik ve Hataya Dayanıklılık
 • Kullanıcı ve Kaynak Yönetimi, Sürdürebilirlik ve Politikalar

Bildiriler:

Konferansta sunulmak üzere seçilecek olan bildiriler, BAŞARIM09 Konferans Bildirileri Kitabında basılacaktır. Bildirilerin iki kolonlu IEEE formatında olması beklenmektedir. Formata ilişkin geniş bilgi, ev sayfamızda bulunan şablonda yer almaktadır. Bildirilerin basım için kabul edilebilir uzunlukta olması beklenmekte; ancak katı bir sayfa sayısı sınırı uygulaması bulunmamaktadır. Ulusal düzeyde düzenlenen bu konferansa gönderilecek olan bildirilerin Türkçe kaleme alınması önerilmekle birlikte; İngilizce bildiriler de kabul edilebilecektir. Bildiri gönderimi ve değerlendirme işlemleri için, konferans ev sayfasından ulaşılabilen arayüz kullanılacaktır.

Etkinlikler:

 • Grup Toplantıları

  Benzer konular üzerinde çalışan araştırmacılarımızı bir araya getirerek işbirliği ortamları geliştirmeye yönelik olarak, araştırmacılarımızın istekleri doğrultusunda grup toplantıları düzenlenebilecek ve duyurulabilecektir. Bu konudaki isteklerinizi iletişim adresine iletebilirsiniz.

 • Tanıtım Sunumları

  Yüksek Başarım ve Grid başlıkları ile ilgili yeni teknolojiler, projeler, destek programları vb. konularda tanıtım sunumlarına yer verilebilecektir. Bu tip sunumlara ilişkin önerilerinizi lütfen konferans iletişim adresine iletiniz.

 • Panel

  Konferans kapsamında Yüksek Başarım ve Grid konularındaki ulusal strateji ve politikaların değerlendirilip tartışılacağı bir panel gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 • Eğitim

  Konferans kapsamında, 18 Nisan 2009 günü, Koşut ve Grid sistemleri kullanma ve üzerlerinde uygulama geliştirme konuları ile ilgili olarak bir eğitim düzenlenecektir.

Genç Araştırmacılara Destek:

Konferansa bildirili olarak Ankara dışından (ülke içinden) katılacak, 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılara kısmi destek (yol, konaklama, yemek) sağlanması söz konusu olabilecektir. Konferansa bildiri göndermiş/gönderecek olan ve yukarıdaki tanıma uyan genç araştırmacıların 16 Ocak 2009 tarihine kadar konferans e-posta adresine gerekli bilgilerini (unvan, ad, soyad, yaş, şehir, e-posta, telefon, istenen destek çeşitleri, kurum/üniversite ve birim/bölüm) göndermeleri beklenmektedir.

Detaylar, konferans ev sayfasından izlenebilmektedir.

Danışma Komitesi:

Ulusal Grid Oluşumu adına

Turgay Altılar, İTÜ, Bilg. Müh. Böl.
Cevdet Aykanat, Bilkent Ü., Bilg. Müh. Böl.
Serkan Orcan, TÜBİTAK ULAKBİM
Can Özturan, Boğaziçi Ü., Bilg. Müh. Böl.
Cevat Şener, ODTÜ, Bilg. Müh. Böl.

Onursal Eş Başkanlar:

Müslim Bozyiğit, ODTÜ, Bilg. Müh. Bölüm Başkanı
Cem Saraç, TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü

Yerel Düzenleme Komitesi:

ODTÜ Bilg. Müh. Böl. adına

Samet Akpınar
Tolga Can
Ahmet Ketenci
Çelebi Kocair
İsmail Öztürk
Cevat Şener (Eşgüdüm Sorumlusu)

TÜBİTAK ULAKBİM adına

Kadir Beyaztaş
Feyza Eryol
Serkan Orcan (Eşgüdüm Sorumlusu)
Burcu Ortakaya
Onur Temizsoylu

Değerlendirme Komitesi:

Hasan U. Akay, Indiana U.-Purdue U. Indianapolis, Makine Müh. Böl.
Adil Alpkoçak, DEÜ, Bilg. Müh. Böl.
Mine Altunay, Fermilab, Computing Div.
Viktorya Aviyente, Boğaziçi Ü., Kimya Böl.
Işık Aybay, EMU, Bilg. Müh. Böl.
M. Serdar Çelebi, İTÜ, Bilişim Enst.
Levent Gürel, Bilkent Ü., Elektrik ve Elektronik Müh. Böl.
Hüseyin Hacıhabiboğlu, King's College
Veysi İşler, ODTÜ, Bilg. Müh. Böl.
Tevfik Koşar, Louisiana State U., Bilg. Bil. Böl.
Hasan Oğul, Başkent Ü., Bilg. Müh. Böl.
Erdal Oktay, EDA Ltd.
Esin Onbaşıoğlu, Yeditepe Ü., Bilg. Müh. Böl.
Gülsen Önengüt, Çukurova Ü., Fizik Böl.
H. Sami Sözüer, İYTE, Fizik Böl.
Tuğba Taşkaya Temizel, ODTÜ, Enfor. Enst. (Eşgüdüm Sorumlusu)
Nilay Sezer Uzol, TOBB ETÜ, Makine Müh. Böl.
Ali Yazıcı, Atılım Ü., Yazılım Müh. Böl.

Önemli Tarihler:

Bildiri gönderimi için son tarih26.01.2009
Değerlendirme sonuçlarının duyurulması23.02.2009
Basıma hazır bildiri gönderimi09.03.2009
Kayıt için önerilen son tarih30.03.2009

Konferans Ev Sayfası:

http://basarim09.ceng.metu.edu.tr

İletişim:

basarim09@ceng.metu.edu.tr