Ön Çağrı

[pdf]

Değerli Araştırmacı,

Sayısal işlem ve hesaplamaları daha kısa sürede sonuçlandırma ve dolayısı ile daha yüksek başarım elde etme amaçlı olarak, koşut (paralel) sistemler üzerinde uzun yıllardır çalışıldığı bilinmektedir. Bu çalışmaların ve sonuçlarının belirli bir olgunluğa erişmiş olduğunu ve bu konuya ilişkin olarak yapılan atılımların hız kazandığını görmekteyiz. İlk akla gelen örnekler arasında geçtiğimiz aylarda hizmete girmiş olan Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi, ileri aşamalarına ulaşmış olan TR-Grid Ulusal Grid Oluşumu ve yürütülen ulusal / uluslararası ölçekteki projeler verilebilir.

TR-Grid Ulusal Grid Oluşumu'nun çalışmaları sırasında ve bütünleştirici etkisi altında, bu alanda gerçekleştirilen çalışmaların ve elde edilen sonuçların, ulusal ölçekte süreklilik gösteren bir konferans kapsamında değerlendirilmesi ve paylaşılması gerektiği düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu amaçla, siz değerli araştırmacılarımızı, yüksek başarımlı hesaplama / berim (İngilizce "computing" terimi karşılığı olarak kullanılmıştır) ve Grid konularındaki deneyim, araştırma, çalışma ve sonuçları paylaşmaya davet ediyoruz. Ekte ön bilgilerini görebileceğiniz ilk konferansımızın, BAŞARIM09 adı altında, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve TÜBİTAK ULAKBİM işbirliği ile 15-18 Nisan 2009 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. BAŞARIM09'a ilişkin detaylı bilgiler, ileride göndereceğimiz çağrılarda yer alacağı gibi, konferans ev sayfasından da izlenebilecektir.

Saygılarımızla,

BAŞARIM09 Yerel Düzenleme Komitesi

Başlıca Konular:

Çok çekirdekli, Çok işlemcili, Grid vb. sistemler ile Yüksek Başarım hedeflerine ulaşmaya yönelik olarak

  • Projeler, Uygulama Alanları, Uygulamalar ve Başarı Öyküleri
  • Diller, Ortamlar, Teknolojiler ve Araçlar
  • Koşut Algoritmalar, Yaklaşımlar ve Kuramlar
  • Sistemler, Mimariler ve Standartlar
  • İletişim Sistemleri, Yöntemleri ve Katmanları
  • Eniyileme, Verimlilik ve Başarım Ölçümü
  • Güvenlik ve Gizlilik
  • Güvenirlik ve Hataya Dayanıklılık
  • Kullanıcı ve Kaynak Yönetimi, Sürdürebilirlik ve Politikalar

Önemli Tarihler:

Bildiri gönderimi için son tarih19 Ocak 2009
Değerlendirme sonuçlarının duyurulması23 Şubat 2009
Basıma hazır bildiri gönderimi09 Mart 2009
Kayıt için önerilen son tarih30 Mart 2009

Danışma Komitesi:

Ulusal Grid Oluşumu adına

Yrd. Doç. Dr. Turgay Altılar, İTÜ, Bilg. Müh. Böl.
Prof. Dr. Cevdet Aykanat, Bilkent Ü., Bilg. Müh. Böl.
Serkan Orcan, TÜBİTAK ULAKBİM
Doç. Dr. Can Özturan, Boğaziçi Ü., Bilg. Müh. Böl.
Dr. Cevat Şener, ODTÜ, Bilg. Müh. Böl.

Yerel Düzenleme Komitesi:

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve TÜBİTAK ULAKBİM adına
Samet Akpınar
Yrd. Doç. Dr. Tolga Can
Ahmet Ketenci
Çelebi Kocair
İsmail Öztürk
Dr. Cevat Şener
Kadir Beyaztaş
Serkan Orcan
Dr. Burcu Ortakaya
Onur Temizsoylu
Aslı Zengin

Konferans Ev Sayfası:

http://basarim09.ceng.metu.edu.tr

İletişim:

basarim09@ceng.metu.edu.tr