1. Çağrı

[pdf]

Yüksek başarımlı hesaplama / berim ve Grid konularındaki deneyim, araştırma, çalışmalar ve elde edilen sonuçların, ulusal ölçekte süreklilik gösteren bir konferans kapsamında değerlendirilmesi ve paylaşılması amacı ile düzenlenmesine karar verilen konferansımızın ilki, BAŞARIM09 adı altında, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve TÜBİTAK ULAKBİM işbirliği ile 15-18 Nisan 2009 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Başlıca Konular:

Çok çekirdekli, Çok işlemcili, Koşut (Paralel), Grid vb. sistemler ile Yüksek Başarım elde etmeye yönelik olarak

 • Projeler, Uygulama Alanları, Uygulamalar ve Başarı Öyküleri
 • Diller, Ortamlar, Teknolojiler ve Araçlar
 • Koşut Algoritmalar, Yaklaşımlar ve Kuramlar
 • Sistemler, Mimariler ve Standartlar
 • İletişim Sistemleri, Yöntemleri ve Katmanları
 • Eniyileme, Verimlilik ve Başarım Ölçümü
 • Güvenlik ve Gizlilik
 • Güvenirlik ve Hataya Dayanıklılık
 • Kullanıcı ve Kaynak Yönetimi, Sürdürebilirlik ve Politikalar

Bildiriler:

Konferansta sunulmak üzere seçilecek olan bildiriler, BAŞARIM09 Konferans Bildirileri Kitabında basılacaktır. Bildirilerin iki kolonlu IEEE formatında olması beklenmektedir. Formata ilişkin daha geniş bilgi, ev sayfamızda bulunan şablonda yer almaktadır. Bildirilerin basım için kabul edilebilir uzunlukta olması beklenmekle birlikte, katı bir sayfa sayısı sınırı uygulaması bulunmamaktadır. Ulusal düzeyde düzenlenen bu konferansa gönderilecek olan bildirilerin Türkçe kaleme alınması önerilmekle birlikte; İngilizce bildiriler de kabul edilebilecektir.
Bildiri gönderimi ve değerlendirme işlemleri için, konferans ev sayfasından ulaşılabilecek olan sistem kullanılacaktır.

Etkinlikler:

 • Grup Toplantıları

  Benzer konular üzerinde çalışan araştırmacılarımızı bir araya getirerek işbirliği ortamları geliştirmeye yönelik olarak, araştırmacılarımızın istekleri doğrultusunda grup toplantıları düzenlenebilecek ve duyurulabilecektir. Bu konudaki isteklerinizi iletişim adresine iletebilirsiniz.

 • Tanıtım Sunumları

  Yüksek Başarım ve Grid başlıkları ile ilgili yeni teknolojiler, projeler, destek programları vb. konularda tanıtım sunumlarına yer verilebilecektir. Bu tip sunumlara ilişkin önerilerinizi lütfen konferans iletişim adresine iletiniz.

 • Panel

  Konferans kapsamında Yüksek Başarım ve Grid konularındaki ulusal strateji ve politikaların değerlendirilip tartışılacağı bir panel gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 • Eğitim

  Konferans kapsamında, 18 Nisan 2009 günü, Koşut ve Grid sistemleri kullanma ve üzerlerinde uygulama geliştirme konuları ile ilgili olarak bir eğitim düzenlenecektir.

Detaylı bilgiler, ileride göndereceğimiz çağrılarda yer alabileceği gibi, konferans ev sayfasından da izlenebilecektir.

Danışma Komitesi:

Ulusal Grid Oluşumu adına

Turgay Altılar, İTÜ, Bilg. Müh. Böl.
Cevdet Aykanat, Bilkent Ü., Bilg. Müh. Böl.
Serkan Orcan, TÜBİTAK ULAKBİM
Can Özturan, Boğaziçi Ü., Bilg. Müh. Böl.
Cevat Şener, ODTÜ, Bilg. Müh. Böl.

Yerel Düzenleme Komitesi:

ODTÜ Bilg. Müh. Böl. adına

Samet Akpınar
Tolga Can
Ahmet Ketenci
Çelebi Kocair
İsmail Öztürk
Cevat Şener*

TÜBİTAK ULAKBİM adına

Kadir Beyaztaş
Serkan Orcan*
Burcu Ortakaya
Onur Temizsoylu
Aslı Zengin

Değerlendirme Komitesi:

Hasan U. Akay, Indiana U.-Purdue U. Indianapolis, Makina Müh. Böl.
Adil Alpkoçak, DEÜ, Bilg. Müh. Böl.
Viktorya Aviyente, Boğaziçi Ü., Kimya Böl.
Işık Aybay, EMU, Bilg. Müh. Böl.
M. Serdar Çelebi, İTÜ, Bilişim Enst.
Levent Gürel, Bilkent Ü., Elektrik ve Elektronik Müh. Böl.
Hüseyin Hacıhabiboğlu, King's College
Veysi İşler, ODTÜ, Bilg. Müh. Böl.
Tevfik Koşar, Louisiana State U., Bilg. Bil. Böl.
Hasan Oğul, Başkent Ü., Bilg. Müh. Böl.
Erdal Oktay, EDA Ltd.
Esin Onbaşıoğlu, Yeditepe Ü., Bilg. Müh. Böl.
Gülsen Önengüt, Çukurova Ü., Fizik Böl.
H. Sami Sözüer, İYTE, Fizik Böl.
Tuğba Taşkaya Temizel**, ODTÜ, Enfor. Enst.

Önemli Tarihler:

Bildiri gönderimi için son tarih19.01.2009
Değerlendirme sonuçlarının duyurulması23.02.2009
Basıma hazır bildiri gönderimi09.03.2009
Kayıt için önerilen son tarih30.03.2009

Konferans Ev Sayfası:

http://basarim09.ceng.metu.edu.tr

İletişim:

basarim09@ceng.metu.edu.tr


______
* Yerel Düzenleme Kom. Eşgüdüm Sorumluları
** Değerlendirme Kom. Eşgüdüm Sorumlusu