Başlarken

ODTÜ KKMSayısal işlem ve hesaplamaları daha kısa sürede sonuçlandırma ve dolayısı ile daha yüksek başarım elde etme amaçlı olarak, koşut (paralel) sistemler üzerinde uzun yıllardır çalışıldığı bilinmektedir. Bu çalışmaların ve sonuçlarının belirli bir olgunluğa erişmiş olduğunu ve bu konuya ilişkin olarak yapılan atılımların hız kazandığını görmekteyiz. İlk akla gelen örnekler arasında geçtiğimiz aylarda hizmete girmiş olan Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi, ileri aşamalarına ulaşmış olan TR-Grid Ulusal Grid Oluşumu ve yürütülen ulusal / uluslararası ölçekteki projeler verilebilir.

TR-Grid Ulusal Grid Oluşumu'nun çalışmaları sırasında ve bütünleştirici etkisi altında, bu alanda gerçekleştirilen çalışmaların ve elde edilen sonuçların, ulusal ölçekte süreklilik YBB "https://www.nitrd.gov/pubs/bluebooks/1994/nasa.page.5.gif" adresinden alınmıştır. gösteren bir konferans kapsamında değerlendirilmesi ve paylaşılması gerektiği düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu amaçla, bu konu üzerinde çalışan değerli araştırmacılarımızı, yüksek başarımlı hesaplama / berim (İngilizce "computing" terimi karşılığı olarak kullanılmıştır) ve Grid konularındaki deneyim, araştırma, çalışma ve sonuçları paylaşmaya davet ediyoruz. İlk konferansımızın, BAŞARIM09 adı altında, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve TÜBİTAK ULAKBİM işbirliği ile 15-18 Nisan 2009 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Saygılarımızla,

BAŞARIM09 Yerel Düzenleme Komitesi